Artiklar

Installera Wordpress på Windows server med IIS

Enligt mina erfarenheter så körs Wordpress bäst på en linuxmaskin med Nginx som programvara för webbservern. Ibland kan man av olika anledningar inte välja programvara själv utan får ta det som finns och då kan man bli tvungen att installera Wordpress på en Windowsserver med IIS. Jag uppfattar det som att det går något trögare att presentera Wordpress-sidor när det drivs av IIS istället för Nginx eller Apache, men det är möjligt att det går att optimera. I denna artikel ska jag bara kort förklara hur installationen sker.

1. Börja med att installera programvaran Web Platform Installer

Har du inte redan Web Platform Installer installerad så måste du göra det. Det kan du göra här:

www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx

 

2. Installera Wordpress med Web Platform installer

Nästa steg är att installera Wordpress med Web Platform Installer. Det är väldigt enkelt och bara att följa guiden.

Klicka "Add" för Wordpress och därefter klicka på knappen "Install" längst ner.

Välj att du vill använda MySQL-databas och ange ett lösenord. Web Platform Installer kommer automatiskt installera allt som behövs för att driva MySQL på din server.

När du ska ange de olika nycklarna som är bra att använda av säkerhetsskäl så kan du få genererade nycklar här:

https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

Tänk på att dollartecken inte kan användas (bugg) så om de nycklar som genererades innehåller dollartecken så får dessa bytas ut mot annat lämpligt tecken.

När väl installationen är klar så kan man surfa till sidan som vanligt och slutföra installationen av Wordpress där.

 

3. Se till att rättigheter är korrekt inställda

Är inte rättigheterna korrekt inställda så kommer du inte kunna ladda upp bilder eller ändra permalinkstruktur. Även uppdateringar av Wordpress programvara kommer få problem. Med 5 enkla steg kan man ordna detta.

  1. Högerklicka på din Wordpress-sajt i IIS och välj "Edit permissions".
  2. Klicka på "Security"-fliken.
  3. Klicka på "Edit"-knappen för att ändra rättigheter för sajten.
  4. Klicka på "Add..."-knappen och lägg till användaren som du vill ge rättigheter. I detta fallet är det användaren "Authenticated Users".
  5. Klicka i så denna användare får rättigheten "Modify".

Klart!

 

4. Ändra applikationspoolens inställningar för att kunna installera nya teman

Att installera nya teman, plugins eller att uppdatera Wordpressversion fungerar fortfarande inte helt. Först måste du göra lite ändringar i din applikationspool som kör Wordpress-sajten.

  1. Högerklicka på den applikationspool som kör din Wordpress-sajt.
  2. Scrolla new under "Process model" och välj "Identity". Den kommer här vara inställd på "Application Pool Identity" från början vilket inte fungerar.
  3. Klicka på "Application Pool Identity" och välj "Local System" som "Built-in account".
  4. Spara
  5. Ta recycle eller starta om applikationspoolen.

 

5.  Editera web.config för att tillåta snygga permalänkar vilket är bra för SEO

För att bygga en hemsida optimerad för sökmotorerna så måste man ha tydligt läsbara URLer. Detta får man genom att aktivera så kallade pretty links. Normalt sett när man kör Wordpress i t.ex. Apache så hanteras detta automatiskt av .htaccess-filen. Någon sådan fil tas inte hänsyn till av IIS utan här använder man sig istället av filen web.config. Genom att lägga en web.config-fil som ser ut som nedan i din root-katalog för Wordpress-sajten så ska allting fungera:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <rewrite>
            <rules>
                <rule name="Main Rule" stopProcessing="true">
                    <match url=".*" />
                    <conditions logicalGrouping="MatchAll">
                        <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
                        <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
                    </conditions>
                    <action type="Rewrite" url="index.php" />
                </rule>
            </rules>
        </rewrite>
    </system.webServer>
</configuration>

<< Go back to the previous page

Published on  December 8th, 2013